Με τόσα ζώα στην Ελλάδα, γιατί εισάγουμε γάλα?
 
 
Μπορούμε καλύτερα!
 
 
πρότυπη μονάδα 200 ζώων που τη διαχειρίζεται ένα ζευγάρι νέων ανθρώπων αποδίδει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 56800 ευρώ   Μάθε την σύγχρονη και κερδοφόρα κτηνοτροφία
 
 
Η επόμενη γενιά! Στην ελληνική αιγοπροβατοτροφία.
 
 

_ Στρατηγικός σχεδιασμός και επιχειρησιακό σχέδιο μονάδας –θέση-μέγεθος ποιμνιοστασίου, αριθμός ζώων, προδιαγραφές κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, επιχειρησιακό-επενδυτικό σχέδιο, πωλήσεις και συμφωνίες διάθεσης του γάλακτος.  

_ Μελέτη κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδας –αρχιτεκτονική, διάταξη εξοπλισμού και λειτουργική ροή, αποθήκευση, πηγές ενέργειας, ασφάλεια, πρόσβαση.

_ Μελέτη, επιμέλεια εγκατάστασης και τακτικής συντήρησης εξοπλισμού αρμέγματος, ταΐσματος, συντήρησης του γάλακτος, παρακολούθησης και ελέγχου των ζώων.

_ Μελέτη, προμήθεια και εποπτεία ζωικού κεφαλαίου –υψηλού προφίλ φυλές αιγών και προβάτων, εξειδικευμένη κτηνιατρική παρακολούθηση, προδιαγραφές παραγωγικότητας και κριτήρια αντικατάστασης ζώων, προδιαγραφές αναπαραγωγής και κριτήρια γενετικής βελτίωσης, γαλακτομετρήσεις, αξιολογήσεις.

_ Μελέτη προδιαγραφών τυποποίησης, προμήθεια και έλεγχος της ποιότητας διατροφής των ζώων.

_ Τυποποίηση, εποπτεία και έλεγχος προδιαγραφών παραγόμενου γάλακτος –οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, μικροβιακό φορτίο, προσαρμογή παραγωγής για ζητούμενες ειδικές προδιαγραφές.

_ Επιχειρησιακός σχεδιασμός, διαχείριση και εποπτεία παραγωγικής και χρηματοοικονομικής λειτουργίας της μονάδας (αγορές υλών και υπηρεσιών τρίτων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, εμπορικοί στόχοι, αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων, λογιστική παρακολούθηση).

_ Εκπαίδευση προσωπικού παραγωγής (διαχείριση, παρακολούθηση, άρμεξη και αναπαραγωγή ζώων, διαχείριση, έλεγχος και συντήρηση γάλακτος).

_ Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας, επικοινωνίας και προβολής της κτηνοτροφικής μονάδας στο πλαίσιο του δικτύου Proud Farms.

_ Εγχώριο και διεθνές Μarketing Plan και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών για εξασφάλιση πωλήσεων στις στοχευμένες τιμές.

Πρόβατα
 
 
Πως δουλέυουμε
 
Η επόμενη γενιά στην Ελληνική αιγοπροβατοτροφία
Νικολάου Γκιουλέκα 1, 50100, Κοζάνη   T. 2462100350   Κ. 6945465116

Πιλοτική Μονάδα | Μαυρονόρος, 51100, Γρεβενά   T. 2462100350