Η Proud Farm

in the barn

Με σταθερές αξίες

Το ξεκίνημα

Πριν από δύο χρόνια αναλάβαμε μία πρόκληση.  Να αναπτύξουμε ένα μοντέλο που θα επιτρέπει στους νέους που δεν διαθέτουν κεφάλαια και γνώσεις, να ασχοληθούν με την αιγοπροβατοτροφία.   Έναν τομέα εντάσεως κεφαλαίου, που το ξεκίνημα μίας μικρής εκμετάλλευσης θα στοίχιζε στην καλύτερη περίπτωση 150.000 ευρώ και τουλάχιστον δύο χρόνια συνεχούς αγώνα για την υλοποίηση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμό, την είσοδο των ζώων και την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας.  Στις περισσότερες περιπτώσεις, όσοι το τολμούν έχοντας στο μυαλό τους επιδοτήσεις, στα μισά της διαδρομής διαπιστώνουν πως η χρηματική βοήθεια που θα λάβουν είναι σαν κάποιος να τους έμαθε κολύμπι και στην συνέχεια τους πέταξε στην μέση του ωκεανό.  Πολύ γρήγορα χάνουν τον ενθουσιασμό τους και αδυνατούν να αλλάξουν πορεία γιατί έχουν επενδύσει όλες τις οικονομίες τους.  Αρχίζουν τους συμβιβασμούς και σιγά σιγά οδηγούνται σε ένα αποτέλεσμα που απέχει πολύ από το αρχικό τους όνειρο. 

sheep2

Ολιστική προσέγγιση του προβλήματος

Ο σχεδιασμός

Αυτή την πραγματικότητα αναλάβαμε να αλλάξουμε.  Ένας νέος δρόμος έπρεπε να χαραχθεί από την αρχή, και κάθε βήμα να γίνεται με σιγουριά, καθώς η ευθύνη ήταν μεγάλη.  Ο αρχικός στρατηγικός σχεδιασμός περιλάμβανε την διαμόρφωση του απαραίτητου γνωσιακού υπόβαθρού αλλά και την ανάπτυξη των κατάλληλων επιστημονικών και τεχνολογικών εργαλείων, που θα στήριζαν όλο το εγχείρημα.  Σιγά σιγά η ιδέα άρχισε να αποκτά μορφή, και έτσι γεννήθηκε η Proud Farm Θερμοκοιτίδα γαλακτοπαραγωγού αιγοπροβατοτροφίας.  Η πρώτη θερμοκοιτίδα στον κόσμο που αναλαμβάνει την δημιουργία επιτυχημένων αιγοπροβατοτρόφων. 

sheep

Με σταθερά βήματα

Η υλοποίηση

Δύο χρόνια συντονισμένης δουλειάς και ισχυρής επιμονής οδήγησαν στην επιτυχή ένταξη του έργου της θερμοκοιτίδας στους Ευρωπαϊκούς Σχηματισμούς Καινοτομίας (European Innovation Partnership, EIP-AGRI).  Ένα ισχυρό χρηματοδοτικό πρόγραμμα που θα οδηγήσει στην δημιουργία του πρωτοτύπου της Θερμοκοιτίδας στο Άγιο Δημήτριο Κοζάνης.  Παράλληλα, αξιοποιώντας την χρηματοδότηση από το The Hellenic Initiative, λαμβάνοντας το πρώτο βραβείο στα φετινά Venture Impact Awards, θα χρηματοδοτήσουμε ένα μέρος του αρχικού ζωικού κεφαλαίου των φιλοξενούμενων, με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργήσουμε μία αλυσίδα ανταπόδοσης και κατ’ επέκταση ένα σημαντικό κληροδότημα.    Τα πρώτα βήματα έχουν γίνει και συνεχίζουμε, καθώς για τα επόμενα τρία χρονιά, η ομάδα παραγωγών Proud Farm, το εργαστήριο ζωοτεχνίας της κτηνιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και μία ομάδα Ισπανών Κτηνιάτρων, θα εργαστούμε για τον εκδημοκρατισμό την κτηνοτροφικής παραγωγής και την δημιουργία ίσων ευκαιριών για όσους επιθυμούν να γίνουν Περήφανοι Κτηνοτρόφοι.